Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Søråvej 7

Søråvej 7 Agersted bliver sat til salg efter nedrivningen af den tidligere bygningen.

Søråvej 7 skal gerne have ny ejer 

 

Brønderslev Kommune sælger Søråvej 7 i offentligt udbud. Ejendommen er tilbage efter nedrivning af den tidligere bolig.
Grunden har ikke tidligere været udbudt i offentligt salg.


Bilag 3 kort over grunden

Vilkår for bud

Grunden udbydes uden mindste pris, men til markedsprisen. Grunden må ikke sælges under den pris, der vurderes at være markedsprisen jf. lovgivningen.

Når du afgiver bud skal du oplyse

En fast pris for grunden eksklusiv moms.

Du kan ikke give bud, der lyder på højeste bud + x kr. Hvis du afgiver den type af bud, bliver det afvist af Brønderslev Kommune og indgår ikke i den samlede vurdering af bud.

Du skal skrive dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail når du afgiver bud.

Grunden sælges kun i sin helhed. Den udstykkes ikke yderligere af sælger i forbindelse med en handel.

Grunden er ikke tilsluttet forsyninger, så hvis du efterfølgende vil bygge på grunden, skal du selv sørge for tilslutninger inklusiv finansiering.

Dit bud sender du til raadhus@99454545.dk i emnefeltet skriver du lukket bud Søråvej 7, Brønderslev

Dit bud skal være hos Brønderslev Kommune senest mandag d. 14. marts 2022 kl. 09.00

Bud der ikke kommer ind til tiden eller på anden vis, ikke lever op til konditionerne for afgivelse af bud, bliver afvist og ikke behandlet på Økonomiudvalgsmøde d. 23. marts 2022.

Kriteriet for tildeling af bud er alene prisen, der bliver budt.

Budgiver skal stå ved sit bud i 6 måneder efter fristens udløb.

Hvis 2 byder på grunden er proceduren som følger.

Grunden vil blive tilbudt til den, der har budt højest.

Hvis 2 købere byder samme pris på grunden, vil Brønderslev Kommune forsøge at indhente overbud blandt alle der har budt.

Hvis ikke, der kan indhentes overbud, vil Brønderslev Kommune lade budrunden gå om.

Udbuddet af grunden sker i henhold til Lov om kommuners styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 og vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021.

Brønderslev Kommune har retten til at afvise alle indkomne bud.

Salgsvilkår

Grunden er sat til salg i den stand, som den er, og som budgiver har haft mulighed for at se den med hensyn til ledninger, installationer og beplantninger med mere.

Grunden er fra overtagelsesdagen udelukkende på købers regning, ansvar og risiko i alle henseender.

Overtagelsesdagen bliver aftalt mellem køber og sælger i forbindelse med en købsaftale.

Købesummen skal køber betaler ind senest på den aftalte overtagelsesdag på deponeringskonto. Hvis det ikke sker, bortfalder handlen i sin helhed.

Grunden sælges uden ansvar for sælger i forhold til jordbundens bæreevne, arkæologi og forurening.

Grunden overdrages til køber med det areal, der står angivet i Geodatastyrelsen, svarende til 547 m2. Hvis køber i forbindelse med handlen ønsker grunden opmålt, sker det alene på købers foranledning og regning.

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokat- og / eller rådgiveromkostninger.

Handlen bortfalder, hvis de nævnte vilkår ikke bliver opfyldt. Ingen af parterne kan i den anledning gøre krav gældende mod hinanden.


Ejendommen

• 5ap Agersted Fjerding, Voer
• SKAT 2020 grundværdi 102.600 kr.
• 547 m2


Planforhold

Kommuneplan
Grunden ligger i rammeområdet 04-B-01 Boligområde Sønder Allé og Gl. Kongevej (nyt vindue)


Miljøforhold

Region Nordjylland har ikke oplysninger om jordforurening -bilag 2 forureningsattest

Grunden ligger i et område, hvor der er krav om analyse når og hvis der bygges på grunden.

Sælger påtager sig i øvrigt intet ansvar for miljøforholdene.

Arkæologi

Grunden er ikke undersøgt for arkæologi af sælger.

Sælger fraskriver sig ansvar for arkæologi.

Jordbundsforhold

Sælger har ikke foretaget geotekniske undersøgelser af bæreevnen eller andre undersøgelser af jorden.

Sælger har ikke anledning til at mene, at grunden ikke kan bære et byggeri, da den indtil for nylig var bebygget.

Sælger har intet ansvar for grundens bæreevne.

Servitutter

Der er en enkelt servitut om fjernvarme tinglyst på ejendommen på nuværende tidspunkt.

Sælger må ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder.

Der henvises til de elektroniske tingbogsudskrifter dateret den 27. januar 2022

Købsaftale og skøde

Sælger skriver købsaftale.

Tinglysningsafgifter og øvrige berigtigelsesomkostninger betales af parterne med halvdelen til hver.

Købers advokat foretager den digitale registrering af skødet.

Hver part betaler sine egne advokatomkostninger.

Overtagelsesdagen aftales mellem køber og sælger og er skæringsdag for skatter og afgifter.

Det samlede udbudsmateriale

Vilkår for bud
Kommuneplan 2017
Salgsvilkår
Bilag 1. uofficiel tingbogsattest (nyt vindue)
Bilag 2. forureningsattest fra Region Nordjylland
Bilag 3. kort over arealet

Opdateret 28. januar 2022