Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Saltumvej

Saltumvej er et område i den vestlige del af Brønderslev by. Området er primært til den tungere industri

Læs om Saltumvej

Om udstykningen på Saltumvej

Saltumvej ligger i den vestlige i Brønderslev by, men med god adgang til Sønder Omfartsvej, som giver let adgang til E39. Derfra er der fri adgang til Europa. 

Området er velegnet til større industri eller virksomheder, der afgiver støj og lugtgener. 

Lokalplanen for området udstykker store industrigrunde, men der kan gives dispensation til mindre udstykninger end det, der står i lokalplanen. 

Oversigtskort

Rød = solgt

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel

Hvis du står med en mobil enhed på et sted, hvor der er dårlig dækning, kan det tage lidt tid at hente kortet frem.

Pris og størrelse

 

Arealet er på ca. 110.000 m2 men sælges i mindre udstykninger. I lokalplanen for området er udstykninger sat til 30.00 m, men vurderingen er, at lokalplanen på det område er utidssvarende, og derfor kan køber søge om (og opnå) dispensation på udstykningens størrelse. Der bliver ikke dispensation for under 6.300 mDe øvrige forhold i lokalplanen er fortsat gældende. Det er udelukkende udstykningens størrelse, der kan dispenseres fra. 

Prisen er 100 kr. pr. m2 eksklusiv moms og tilslutninger. Køber sørger selv for tilslutning ved de private virksomheder, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

En erhvervsgrund i Brønderslev Kommune bliver solgt efter gældende salgsvilkår og lovgivning på området. 

Salgsvilkårene for Brønderslev Kommune indebærer, at du som køber skal

- betale hele købesummen inklusiv moms og eventuelle tilslutninger på den overtagelsesdag, vi har aftalt i forbindelse med handlen

- betale ½ delen af tinglysningsafgiften og få din rådgiver / advokat til at sende skødet til tinglysning

- sikre, at dit projekt og din virksomhed kan være under lokalplanen eller at du kan opnå dispensation fra lokalplanen

Derudover, så indebærer salgsvilkårene bestemmelser om frafald af handlen og aflysning af handlen. De nærmere specifikationer får du ud i udkastet til købsaftalen.

Salgsvilkårene indebærer også, at du skal bebygge din grund inden for en fastsat årerække med mindre vi aftaler andet i forbindelse med handlen. Ligeledes kan du ikke sælge din ubebyggede grund videre uden, at Brønderslev Kommune har haft mulighed for at købe den tilbage til den oprindelige pris først. 

De øvrige salgsvilkår fremgår af den endelige købsaftale og er med udgangspunkt i lovgivningen for salg af fast ejendom i kommunerne. 

Lokalplan for området

Arealet er planlagt under lokalplan 1841-01

 

 

 

 

Opdateret 24. juli 2020