Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Velkomstcenter Syd

Velkomstcenter Syd er et nyudviklet erhvervsområde i den sydlige del af Brønderslev by - blot 2 minutter fra motorvej E39. Området er perfekt til den virksomhed, er har brug for en hurtigt adgang ud i verden og synlighed.

Læs om Velkomstcenter Syd

 

Udstykningen på Velkomstcenter Syd

Velkomstcenter Syd er et område til restauranter, transportvirksomheder og lignende virksomheder, der har behov for den lette adgang til motorvejsnettet. Tillige åbner lokalplanen for området også op for dyreklinikker og engroshandel. 

Området giver derfor mulighed for et varieret erhvervsområde, hvor virksomhederne kan få en god synergi mellem hinanden. 

Vejadgangen til området sker via Øster Brønderslevvej. På nuværende tidspunkt er der anlagt det vejareal, der i lokalplanen er markeret som A-B, samt en mindre del af vejen C-D. Det sidste vejareal vil blive anlagt som salget skrider frem. 

Oversigtskort

Hvis du står med en mobil enhed på et sted, hvor der er dårlig dækning, kan det tage lidt tid at hente kortet frem.

Rød grund = solgt

Gul grund = reserveret, men til salg. Den der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn grund = ledig og i almindelig fri handel

Pris og størrelse

Det samlede areal, der er til salg er på i alt cirka 33.500 m2. Der bliver udstykket grunde efter behov, dog ikke under 2.000 m2 i henhold til lokalplanen. 

Prisen på arealet er forskelligt i forhold til, hvor du køber af arealet.

Facadegrundene, det vil sige de grunde, der har facade mod Øster Brønderslevvej og Ålborgvej er til salg for 260 kr. pr. m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag. De resterende grunde er til salg for 180 kr. pr. m2 eksklusiv moms og tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidragene bliver betalt enten til de private værker eller til Brønderslev Kommune. Betalingen afhænger af om Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningerne i forbindelse med byggemodningen.

Bidragene oplyses nærmere i forbindelse med en konkret handel, idet størrelsen af bidragene afhænger af den købte grunds størrelse, samt den virksomhed, der skal etableres på grunden. 

Salgsvilkår

En erhvervsgrund i Brønderslev Kommune bliver solgt efter gældende salgsvilkår og lovgivning på området. 

Salgsvilkårene for Brønderslev Kommune indebærer, at du som køber skal

- betale hele købesummen inklusiv moms og eventuelle tilslutninger på den overtagelsesdag, vi har aftalt i forbindelse med handlen

- betale ½ delen af tinglysningsafgiften og få din rådgiver / advokat til at sende skødet til tinglysning

- sikre, at dit projekt og din virksomhed kan være under lokalplanen eller at du kan opnå dispensation fra lokalplanen

Derudover, så indebærer salgsvilkårene bestemmelser om frafald af handlen og aflysning af handlen. De nærmere specifikationer får du ud i udkastet til købsaftalen.

Salgsvilkårene indebærer også, at du skal bebygge din grund inden for en fastsat årerække med mindre vi aftaler andet i forbindelse med handlen. Ligeledes kan du ikke sælge din ubebyggede grund videre uden, at Brønderslev Kommune har haft mulighed for at købe den tilbage til den oprindelige pris først. 

De øvrige salgsvilkår fremgår af den endelige købsaftale og er med udgangspunkt i lovgivningen for salg af fast ejendom i kommunerne. 

 

Lokalplan

Velkomstcenter Syd er planlagt under lokalplan 01-E-16.01 (nyt vindue)og har til formål at sikre erhvervsudvikling på arealet. 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Opdateret 24. september 2021