Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Dregårdsvej

Drejgårdsvej

Læs om Dregårdsvej

Om udstykningen på Dregårdsvej

Erhvervsgrunde tæt ved Nordre Ringvej i Dronninglund. Den nære placering ved Nordre Ringvej gør det nemt at transportere til og fra virksomheden. Grundene er beliggende i et eksisterende erhvervsområde nordligt i Dronninglund ud mod det åbne land.

Erhvervsområdet kan anvendes til større og mindre industrivirksomhed, større og mindre værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, korn- og foderstofvirksomhed ol.

Området kan endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter Brønderslev Kommunes skøn naturligt finder plads i området. Der må dog ikke drives handel med dagligvarer.

Alt efter placering kan der bygges op til enten 10 eller 12 meters højde og der er mulighed for skorstene ol., kan opføres i større højde.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du bruger en mobil enhed og står på et sted, hvor dækningen ikke er god, så kan det tage lidt tid at hente kortet frem. 

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Dregårdsvej 35,20 kr. pr. m2 7.748 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (er markeret med røde linjer)

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Erhverv Syd område II

Lokalplan 06-36 er gældende for området og er vedtaget 11. marts 2003.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 2. juni 2020