Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Nordre Ringgade

Nordre Ringgade

Læs om Nordre Ringgade

Om udstykningen ved Nordre Ringgade

Syd for Nordre Ringvej ligger en erhvervsgrund, som kan deles op i mindre matrikler. Placeringen ved Nordre Ringvej gør, at det er nemt at komme til og fra området og videre ud på motorvejen.

Omgivelserne er præget af erhverv og åbent landbrugsland.

Området kan anvendes til erhvervsformål så som industri- og håndværksvirksomhed, kontor- og servicevirksomhed samt udlejningsvirksomhed og lignende formål. Der kan ikke indrettes detailhandelsbutikker.

Rammerne for bebyggelsen er, at der må bygges i to etager med en bygningshøjde på 11 meter.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du står på et sted med dårlig dækning og med en mobil enhed, så kan det tage lidt tid at hente kortet frem.  

 

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Nordre Ringgade

104,00 kr. pr. m2X


40.482 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter. Servitutbelagte arealer sælges for ½ pris (er markeret med røde linjer)

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Lokalplan 06-47 - Kommuneplantillæg nr. 35 er gældende for området og er vedtaget 27. august 2007.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 2. juni 2020