Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

Hjallerup Erhvervspark

Hjallerup Erhvervspark

Læs om Hjallerup Erhvervspark 

Om udstykningen på Hjallerup Erhvervspark

Erhvervsområde for større og mindre industrivirksomheder, større og mindre værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomheder, håndværksvirksomheder m.v.

Med en placering i Hjallerup Erhvervspark vil virksomheder, der etablerer sig i erhvervsområdet, både ligge centralt i Vendsyssel og have let adgang til den primære færdselsåre, Frederikshavnmotorvejen, der er ligger 300 meter øst for området.

Bebyggelsens maksimale højde må ikke overstige 8,5 m over omgivende terræn. Bygningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensyn til virksomhedens drift gør dette berettiget. Bebyggelser inden for området kan opføres i alle gængse byggematerialer såsom beton, tegl, træ, stål, aluminium og glas.

Oversigtskort

 

Rød grund = solgt 

Gul = reserveret, men til salg. Den, der har grunden reserveret, har 1. ret til køb af grunden

Grøn = ledig og i almindelig fri handel 

Hvis du bruger en mobil enhed og står på et sted, hvor dækningen ikke er god, så kan det tage lidt tid at hente kortet.

Pris og størrelse

Adresse Pris Ledig areal
Hjallerup Erhvervspark 84,00 kr. pr. m2 58.656 m2
Prisen er excl. moms og excl. tilslutningsafgifter.

Tilslutningsbidrag betaler køber til Brønderslev Kommune i det omfang Brønderslev Kommune har haft udlæg for tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen. Hvis der ikke har været udlæg, betaler køber direkte til forsyningsvirksomhederne, der har ansvaret for tilslutningerne. 

Salgsvilkår

Størrelsen på erhvervsgrundene er ikke fastlagt på forhånd. Vi laver en aftale, om hvor stort et areal I vil købe.

Størrelsen på de oplyste arealer er kun vejledende. Arealets endelige afgræsning fastlægges af landinspektør i forbindelse med den matrikulære udstyknings gennemførelse.

Lokalplan for området

Lokalplan 06-47 og Kommuneplantillæg nr. 35 (D) er gældende for området og er vedtaget 27. august 2009.

Kontakt

Birgit Olesen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402 
Birgit.Olesen@99454545.dk

Bettina Breiner
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Bettina.Breiner@99454545.dk

 

Skriv til os Skriv til os her...


Brønderslev Kommune
Opdateret 2. juni 2020